Om glutenintolerans

Glutenintolerans eller celiaki

Glutenintolerans eller celiaki, som det också heter är en sjukdom som orsakas av gluten. Gluten är ett protein som finns i våra vanligaste sädesslag vete, råg och korn. Är man glutenintolerant så måste man äta glutenfri mat för att må bra.

Omkring 35 000 svenskar har idag fått diagnosen glutenintolerans, men det är långt ifrån alla som uppskattas vara drabbade. Mörkertalet kan vara uppemot 200 000 personer.

Vanligast är sjukdomen bland kvinnor. Ärftligheten är hög och det finns en ökad risk för glutenintolerans vid andra autoimmuna sjukdomar som diabetes, reumatism och sköldkörtelsjukdom.

Symtom

Celiaki innebär att gluten orsakar en skada på tarmslemhinnan.  Symtom i form av tarmbesvär, buksmärtor, trötthet och depression är vanliga. De försvinner oftast efter några veckor när man har börjat äta glutenfritt. Det tar dock längre tid för den skadade tarmen att läka. Behandlingen, det vill säga att äta glutenfri mat, är livslång. Man kan inte sluta äta glutenfritt även om symtomen försvinner.

Gluten

Gluten är ett protein som finns i våra vanligaste sädesslag vete, råg och korn. När man bakar är det gluten som gör så att degen jäser, bildar trådar och blir lättarbetad. Gluten påverkar även det färdiga brödets konsistens och utseende. I gluten finns det olika ämnen, prolaminer, som skadar tarmen.  På senare år har man upptäckt att i havre ser dessa prolaminer annorlunda ut så därför kan man som glutenintolerant äta havre. Så kallad ren havre som specialhanterats för att risken för kontaminering av andra sädesslag ska minimeras.

Hur påverkar gluten tunntarmen?

De allra flesta människor kan utan besvär äta mat som innehåller gluten. Men hos de med celiaki reagerar immunförsvaret med en kraftig försvarsreaktion mot gluten. Immunförsvaret uppfattar gluten som ett skadligt ämne. Slemhinnan i tarmen blir då skadad och kan inte ta upp näringen i maten.

Tunntarmens slemhinna täcks av små hår, så kallat tarmludd eller villi. I ytan på tarmluddet finns celler som tar upp näringen i maten. Vid celiaki skadas tarmluddet och ibland försvinner det helt. Förmågan att ta upp näringsämnen och mineraler från maten blir nedsatt.

Om man har celiaki och äter mat som innehåller gluten minskar tarmluddet i höjd och tarmen blir sedan helt slät. Följden blir att tunntarmens yta för att suga upp näring minskar och att näringsämnen som finns i kroppen börjar läcka ut i tarmen i större utsträckning.

Glutenskadan är störst i övre delen av tunntarmen där bland annat järn och kalk tas upp. Ju mer gluten man äter, desto mer skadas tunntarmen. Om man äter gluten varje dag under en längre tid krymper tarmens yta med 75 procent.

En glutenfri kost normaliserar så småningom tarmslemhinnans utseende igen. Tarmen blir frisk och återfår sin kapacitet att suga upp näringsämnen.

Diagnostisering

Diagnostisering vid celiaki sker med hjälp av ett blodprov där man mäter förhöjda celiakiantikroppar i blodet. Om provet är positivt gör man även en gastroskopi för att se tecken på skador i tunntarmen. När man sedan utesluter gluten ur kosten blir blodvärdena normala igen.

Allergi mot vete, råg eller korn

Spannmålsallergi är inte samma sak som glutenintolerans. Den vanligaste spannmålsallergin är allergi mot vete. Vanliga symtom vid allergi är eksem, ont i magen, kräkningar, astma och allergisk snuva.

Den som har allergi mot vete, råg eller korn måste äta produkter som är glutenfria, t ex ris, majs eller hirs. Produkter baserade på vetestärkelse kan tolereras av de flesta med veteallergi om produkten är märkt ”glutenfri”. Havre är ofta kontaminerad med vete, råg och korn. Därför bör personer med spannmålsallergi välja ren havre som är märkt ”glutenfri”.

Sprid budskapet med t-shirts

Hur sprider man bäst budskapet om gluten och vad det innebär? Vi tryckte upp t-shirts på tsreklam.se med motivet “Vad är Gluten? Fråga mig!”. Då fick man dagligen upp emot 10 personer som stannade en för att fråga, så en perfekt gräsrots metod för att upplysa folk om gluten och vad det innebär 🙂