Glutenfri vardag med barn

Glutenintolerans är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn i Sverige. En till två procent av alla barn har glutenintolerans. Det är fler flickor än pojkar som har glutenintolerans.

Alla i familjen och i barnets närmaste omgivning behöver få veta att barnet aldrig får äta gluten. Det går inte att göra undantag lite då och då. Det går inte att fuska. Att hjälpa barnet att alltid äta glutenfritt i alla sammanhang från första början skapar respekt och förståelse för hur viktigt det är.

Barn i förskoleåldern brukar snart lära sig att de inte kan äta allt som syskon och andra i omgivningen kan. De brukar inte ha svårt att acceptera det. De lär sig tidigt att fråga vuxna om de kan äta det ena eller det andra.

Barn i skolåldern börjar ofta jämföra sig med sina kompisar. De kan fundera över likheter och skillnader, och många gånger kan de vara arga på sin sjukdom eller tycka det är orättvist att de har glutenintolerans. Dessa känslor är viktiga att respektera. Samtidigt kanske barnet börjar vara på andra ställen än bara hemma. Det kan vara bra att skicka med barnet glutenfria produkter om man till exempel vet att barnet ska äta borta.

Enligt skollagen har alla barn rätt att få näringsriktig mat i skolan. Livsmedelsverket rekommenderar landets skolledningar att se till att de som planerar skolans matsedel känner till vilka elever som har behov av specialkost och att alla som hanterar livsmedel i skolan får kunskap om vilka livsmedel som kan orsaka allergier och hur man ska hantera dessa. Ingen ska riskera att bli sjuk av maten i skolan. Läs en intervju med skolkocken Håkan Lundholm här.

Det är viktigt att det är lätt att äta glutenfritt i skolan. Många barn vill inte avvika genom att få en helt annan maträtt än kompisarna, genom att hämta maten på ett särskilt ställe eller genom att på annat sätt pekas ut.

Barn i tonåren förhåller sig till sin sjukdom på olika sätt. Många tycker att det är självklart att fortsätta med en noggrann glutenfri kost, särskilt bland dem som fått diagnosen tidigt och inte minns annat än att de ätit glutenfritt. Andra tycker att det är svårt att vara annorlunda än kompisarna.

Några är väl motiverade att vara noggranna, men när något annat och spännande kommer emellan faller motivationen. Några tycker att dieten begränsar dem och har svårt att hitta strategier för att ha tillgång till glutenfri mat om man följer plötsliga infall och gör oplanerade saker. En del tycker att det är svårt att ställa krav på speciell mat, till exempel hos kompisars föräldrar.

Barn i tonåren behöver lära sig att ta ett allt större ansvar för sin egen hälsa. Trots att de flesta inte känner någonting av lite slarv är det viktigt att aldrig äta mat med gluten i. Som vuxen är det därför bra om man underlättar för och påminner den unga om hur viktigt det är att äta glutenfritt. Om man upplever att den unga slarvar med sin glutenfria kost går det bra att vända sig till den barn- och ungdomsmottagning som barnet tillhör för att få råd om hur man kan göra.

Barnet kan äta ren havre

Länge ansågs havre vara skadligt för personer med glutenintolerans, men i dag står det klart att det inte stämmer. Nya studier visar att en glutenfri kost med havre kan läka tarmslemhinnan, och att personer med läkt tarmslemhinna inte blir sämre om havre läggs till den glutenfria kosten. Havre kan vara ett näringsrikt tillskott till glutenfri mat, till exempel i form av gröt eller bröd. Havre är fiberrikt och om barnet har känslig mage är det bra om det börjar äta havre gradvis och tar lite i taget.

 • Både barn och vuxna med glutenintolerans kan äta havre till sin glutenfria kost.
 • Man bör bara använda speciellt havre, så kallad ren havre, eftersom man inte säkert kan utesluta att vete blandats in i vanligt havre via bland annat kvarnar och silor. Denna havre kan man köpa i välsorterade livsmedelsaffärer.

Små barn bör inte äta för mycket risprodukter

Forskning har visat att ris kan innehålla arsenik och att för stora mängder kan vara skadligt för barn. Livsmedelsverket rekommenderar att barn inte får i sig för mycket ris eller risprodukter. Barn som har glutenintolerans, och därför inte kan äta vanligt mjöl, kan få välling och gröt som är baserad på majs. De kan även få välling och gröt som är baserad på havre, men då måste man göra den själv på rena havregryn. Livsmedelsverket avråder helt från att ge risbaserad dryck till barn under sex år.

Att se upp med

Synliga smulor av gluteninnehållande bröd kan förhindra läkning av tarmen. Barn med glutenintolerans bör därför ha egna smöraskar på förskolan och skolan, och hemma om det behövs.

Pizza: En del pizzerior erbjuder glutenfria pizzor eller att de bakar ut medhavd, glutenfri pizzadeg. Det kan finnas mjöl på arbetsbänkar och i ugnarna. Det är därför bra att baka ut den glutenfria pizzan på aluminiumfolie.

Godis: Lösgodis, till exempel lakrits, kan innehålla mjöl. Många gånger saknas ingrediens-förteckning och då bör man välja annat godis som man vet är glutenfritt. Även om lösgodisburkar har ingrediensförteckning bör man tala med den butiksansvarige för att bli säker på att de stämmer. Ibland kan godis med likartat utseende men från olika tillverkare och med olika innehåll läggas i samma burkar.

Hur noga måste man vara med kosten?

Man behöver vara så noggrann man kan. Det betyder att man

 • ska välja produkter som har ingrediensförteckning
 • ska läsa ingrediensförteckningarna noga
 • ska välja ett säkert alternativ framför ett osäkert
 • inte ska ge barnet produkter med gluten i för att vara snäll eller för att man inte har tillgång till ett glutenfritt alternativ
 • ska se upp med synliga smulor, till exempel i smöraskar, brödrostar eller på arbetsbänkar
 • behöver förbereda läger och liknande med att kontakta ledarna i tid
 • kan ringa i förväg och fråga om glutenfri mat, om man ska äta på restaurang
 • inte ska skrapa bort såser eller paneringar med mjöl utan välja något annat.

Man behöver inte

 • ha olika uppsättningar av skärbrädor, knivar, bestick eller serviser
 • vara rädd för smulor och mjölrester som inte syns
 • oroa sig för gluten i läkemedelstabletter, det rör sig om små mängder som inte innebär någon hälsorisk för personer med glutenintolerans
 • vara rädd för de små glutenrester som kan finnas i glutenfria produkter.

Ekonomi

En del landsting subventionerar också vissa glutenfria produkter för barn under 16-18 år.

På barn- och ungdomsmottagningen får man en så kallad livsmedelsanvisning, ett slags recept. Den fylls oftast i av barnmottagningens dietist och därefter kan man hämta ut glutenfria produkter på apotek till ett billigare pris. Exempel på sådana produkter är mjöl, ren havre, pasta, hårt bröd, kex samt bakhjälpmedel i form av olika fibrer. I vissa landsting är kostnaden för livsmedel som skrivs på livsmedelsanvisning 100-200 kronor för en tvåmånadersperiod när man har rätt att hämta ut upp till sex kilo mjöl och sex kilo pasta per barn med glutenintolerans.